Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Argeus, s.r.o., se sídlem na adrese Loretánské náměstí 109/3, Praha 1 Hradčany, 118 00, IČ: 27242552, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107068 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

     Jméno a příjmení

     E-mail

Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem

Zasílání nabídek

Zasílání dotazů

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

cookies_rodinnybusiness

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Argeus, s.r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

na přenositelnost údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.